Wie is Zorgkracht?

ZORGKRACHT IS ER VOOR JOU!

Zorg-kracht is een organisatie uit Nijmegen (Gelderland), waar wij ook voornamelijk werkzaam zijn. Wij richten ons op jongeren en volwassenen uit deze omgeving met een psychiatrisch of psychosociale kwetsbaarheid en begeleiden hen bij wonen, werken en zelfstandigheid. Begeleiding vindt plaats aan huis in de vertrouwde omgeving of binnen onze eigen spreekkamers.
Als ambulante hulpverleningsorganisatie zetten wij ons in voor een samenleving waarin burgers ongeacht cultuur, religie, taal, verstandelijke psychische en sociale beperkingen zich in veiligheid, vertrouwen en vrijheid kunnen ontplooien. Het uiteindelijke doel? Uit de moeilijke situatie komen en zodoende weer mee kunnen doen in de samenleving. Samen maken we het mogelijk door te kijken naar wat er wél kan, in plaats van niet, binnen dezelfde opwaartse lijn.

Zorg-kracht staat voor:

 • Een luisterend oor
 • Meedenken met de cliënt
 • Schouder-aan-schouder met de cliënt
 • Transparant en zonder oordeel
 • Veel ervaring
 • Meebewegen, flexibel

Binnen Zorg-kracht werken we vanuit de presentiemethodiek / rehabilitatiemethodiek, wat betekent dat wij te allen tijde de cliënt blijven ondersteunen en bevorderen naar een mate van zelfstandigheid. Zo richten wij ons ook nadrukkelijk tot mensen die na detentie hulp nodig hebben om weer terug te keren in de samenleving.

Voor wie zijn wij er?

Loop je vast? Kom je er zelf niet uit?
Zorg-kracht is er voor iedereen wil meedoen in de maatschappij. Want dit is niet voor iedereen mogelijk: soms zit het tegen. Dit kan komen door een beperking, psychische problemen of andere moeilijkheden. Heb je een verkeerde afslag genomen en zoek je de weg terug naar een beetje stabiliteit binnen onze samenleving? Wij helpen je op weg!

Loop je vast? Kom je er zelf even niet uit? Dan kun je rekenen op de ondersteuning en deskundigheid van het Zorg-krachtteam. Samen leveren wij zorg op maat en kijken met jou naar de mogelijkheden om het beste uit de situatie te halen. We kijken wie je bent en wat bij je past, om zo de weg weer terug te vinden naar het stabiele pad binnen de samenleving.

Zorg-kracht biedt haar professionele steun, maar vraagt (indien mogelijk) ook de hulp van mensen die dichtbij jou staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je partner, gezin, familie of betrokken vrienden. Samen kijken we waar de knelpunten liggen en hoe we daaraan kunnen werken. Aan de andere kant kunnen mensen in jouw nabije omgeving misschien ook wat steun gebruiken. Ook zij kunnen bij ons terecht.

Wat doen we?

Ambulante begeleiding
Zorg-kracht biedt zorg op maat voor cliënten die zelfstandig wonen, structuur missen en vastlopen op een aantal leefgebieden, zoals: financiën, administratie of het psychosociale vlak.
In onze begeleiding ligt de prioriteit altijd bij de cliënt, die centraal staat met al haar/zijn beperkingen en behoeften. Hierop baseren wij dan ook onze zorg op maat: Zorg-kracht speelt in op deze behoeften en houdt hierbij rekening met beperkende elementen.

Hoe brengen wij de nodige hulp in kaart? Door middel van een zorgplan:
• In overleg met de cliënt stellen we een zorgplan op, waarin de verschillende doelen in kaart worden gebracht. Hierin komt naar voren wat de cliënt wil bereiken en waar hij/zij ondersteuning bij nodig heeft.
• Middels het zorgplan worden er trapsgewijs stappen gezet naar een situatie die leidt tot een stabiele leefomgeving waarin de cliënt zich veilig en vertrouwd kan bewegen.

Missie

Zorg-kracht biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie. De missie is dat cliënten hierdoor hun kwaliteit van leven kunnen behouden of versterken, zodat zij groeien in een veilige omgeving, verbonden met hun naasten en de samenleving. Wij werken in het belang van de cliënt en streven naar evenwicht in de zorg voor de cliënt, de medewerker en de organisatie. Wij bieden concrete, eerlijke en toegankelijke maatwerkoplossingen voor onze cliënten.

Visie

Zorg-kracht is een gepassioneerde organisatie die graag een bijdrage levert aan het vergroten van kansen en mogelijkheden voor onze burgers met meervoudige problematiek. Ons doel is dat de cliënt weer grip krijgt op zijn en/of haar leven.

Bij ons mogen cliënten zijn wie ze zijn, met hun eigen unieke kwaliteiten, ongeacht religie en cultuur. Zorg-kracht helpt de cliënten om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen, in de gebieden waar dit nodig wordt geacht. Daarnaast ondersteunen wij en leveren zorg op maat naar de behoefte van de cliënt, met wederzijds respect.

Contact / aanmelden

Meld je aan bij Zorg-kracht.
Wil je door Zorg-kracht geholpen worden en denk je dat wij de juiste partij zijn voor jou meld je dan aan bij Zorg-kracht.

Snel starten
Na je aanmelding via de site nodigen we je uit voor een intakegesprek. Tijdens de intake bespreken we welke begeleiding het beste bij jou past.

  Aanmelden


  Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy en Cookie verklaring verwerkt.

  Zorg-Kracht
  Kerkenbos 1097 / E5
  6546 BB Nijmegen